Mohon Online

Lengkapkan borang permohonan ini untuk dapatkan pinjaman anda.


Nama Penuh:

No. K/P (Baru)/No. ID/ No.Pasport:

Jantina:

Lelaki
Perempuan

Bangsa:

Status Perkahwinan

Nombor Telepon Bimbit:

Jenis Kediaman:

Alamat Surat Menyurat:

Alamat Kampung

Status Pekerjaan:

Nama Penuh Majikan:

Alamat Majikan:

No. Telepon Majikan

Tahun Mula Bekerja:

Jumlah Pendapatan Bulanan(Kasar):

Jumlah Pendapatan Bulanan(Bersih):

Jawatan:

Gaji Melalui:

Bank Gaji Masuk:

Nama Majikan Terdahulu:

Tempoh Masa berkhidmat:

Sebab Berhenti:

Jenis Pinjaman Yang Pernah Buat:

Jumlah Pinjaman yang ingin dipohon:

Nama Penuh (Suami/ Isteri/ Tunang):

Nombor Telepon Bimbit:

Alamat: Nama penuh Ibu/Bapa:

Nombor Telepon Bimbit:

Alamat:

Nama penuh Abang/Kakak/Adik(1):

Nombor Telepon Bimbit:

Alamat:

Nama penuh Abang/Kakak/Adik(2):

Nombor Telepon Bimbit:

Alamat:

Mengenali Kami Melalui: